Efektywne nawożenie kukurydzy

przez Anna Rogowska

Najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr – potencjał plonotwórczy kukurydzy jest zdecydowanie wyższy od możliwości plonotwórczych typowych zbóż. Przy starannej agrotechnice w warunkach klimatycznych naszego kraju można uzyskać plon ziarna przekraczający 15t/ha. Jednak wiele czynników ogranicza jego wykorzystanie. Są to zarówno czynniki środowiskowe, jak i agrotechniczne. Bardzo ważne są zabiegi uprawowe, obsada roślin czy gospodarka wodna. Jednym z kluczowych działań, decydujących o powodzeniu w tej uprawie jest nawożenie azotem. Racjonalna gospodarka tym pierwiastkiem pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących plonów.

Podstawą dobrego plonowania kukurydzy jest odpowiednie nawożenie azotem i optymalne wykorzystanie tego pierwiastka. Roślinie tej należy stworzyć komfortowe warunki, by efektywnie mogła korzystać z azotu zarówno zawartego w glebie, jak i pochodzącego z nawozów. Przy omawianiu zagadnień związanych z pobieraniem azotu, nie można pominąć kwestii związanych z odżywieniem plantacji fosforem, potasem, magnezem, siarką, borem i cynkiem, gdyż pierwiastki te kształtują dynamikę pobierania azotu z gleby. Są niezwykle istotne od samego początku wegetacji, aż do fazy dojrzałości wodnej ziarniaków.

Stała dostępność azotu jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju kukurydzy. 

Typowym symptomem deficytu tego składnika jest zmiana zabarwienia liści z barwy ciemozielonej, na zdecydowanie jaśniejszą. Brak azotu prowadzi do zahamowania tempa wzrostu łodygi, radykalnego jej skrócenia, co jest przyczyną skarlenia całej plantacji. Dlatego  bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniej dawki azotu, pamiętając, iż opóźnienie jej zastosowania może skutkować większą zawartością wody w zbieranym plonie.

Aby ustalić potrzeby pokarmowe kukurydzy, a tym samym dawkę nawozów azotowych, należy wykonać analizę w oparciu o zawartość przyswajalnych form azotu w glebie oraz wielkości spodziewanych plonów. Standardowo oszacowaną wielkość dawki dzieli się na dwie części. 50-70% zadaje się przedsiewnie, a pozostałą pogłównie, najczęściej w stadium 4-go liścia właściwego tak, by azot był dostępny dla roślin w okresie największego zapotrzebowania. Wielu plantatorów ogranicza się jednak  tylko do nawożenia przedsiewnego. Zastosowanie dawek dzielonych standardowych nawozów jest korzystniejsze, bowiem efektywność wykorzystania tego pierwiastka jest wyższa w przypadku zadawania nawozów w dawkach rozłożonych w czasie. Do nawożenia kukurydzy rolnicy standardowo stosują roztwory saletrzano-mocznikowe. Ich płynna formulacja, możliwość wykorzystania i przedsiewnie i pogłównie, a przy tym na wszystkich rodzajach gleb  sprawia, iż ta technologia cieszy się popularnością i jest powszechnie stosowana. W przypadku korzystania z technologii RSM możliwa jest teraz pojedyncza aplikacja bez uszczerbku na efektywności dokarmiania dzięki wydłużonemu, ciągłemu zaopatrzeniu roślin w azot, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Taką możliwość gwarantuje zastosowanie NovaTec® One, stabilizatora opartego na inhibitorze nitryfikacji DMPP, który zaleca się stosować łącznie z płynnymi nawozami azotowymi.  Jego użycie zapewnia znaczne ograniczenie wymywania azotu i harmonijne, ciągłe zaopatrywanie roślin w ten pierwiastek, nawet przez kilkanaście tygodni od aplikacji. Dodatkowo zapewnia lepszy rozwój systemu korzeniowego, a w efekcie wzrost plonu i poprawę jego jakości. Ponadto minimalizuje przejazdy na polu, co ma znaczenie proekologiczne, a także ekonomiczne. W uprawie kukurydzy wystarczy zaledwie jedna aplikacja azotu przy zastosowaniu tego rozwiązania. Stabilizator ten znacznie ogranicza straty związane z wymywaniem i utlenianiem azotu. Stabilizuje on formę amonową tego pierwiastka. Ponadto obniża pH ryzosfery, co gwarantuje lepsze pobieranie fosforu i mikroelementów z gleby. Z doświadczeń producenta i praktyki rolniczej wynika, iż rozwiązanie jest szczególnie efektywne na glebach lekkich, obserwowany jest nawet kilkuprocentowy wzrost plonu w porównaniu z zastosowaniem standardowych technologii.

Dla prawidłowego rozwoju kukurydzy niezwykle ważna jest stała dostępność azotu. Jednorazowe nawożenie z wykorzystaniem tej technologii gwarantuje dostępność pierwiastka nawet przez trzy miesiące.

Producenci  kukurydzy, którzy aktualnie planują wybór technologii startowego nawożenia swoich upraw, powinni rozważyć zastosowanie skutecznego inhibitora nitryfikacji, który pozwoli im przeprowadzić jedną aplikację nawozów, równie skuteczną, co ich zastosowanie w dawkach dzielonych.

Autor: Anna Rogowska
Screenshot of Music Academy

Anna Rogowska - rolnik teoretyk. Od 25 lat dziennikarz branżowy, specjalizujący się w problematyce związanej z nawożeniem i ochroną roślin, promujący nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w rolnictwie.

comments powered by Disqus

Wróć

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. czytaj więcej