Perz - groźny przeciwnik

przez Agnieszka Synowiec

Perz to jeden z najbardziej uciążliwych chwastów wieloletnich, szczególnie na glebach piaszczystych, na których rozłogi chwastu rosną niezwykle szybko. Jest to kłopotliwy chwast w gospodarstwach ekologicznych, zwłaszcza w zasiewach zbóż jarych i w uprawach roślin bobowatych.

Czy istnieją skuteczne niechemiczne metody walki z perzem?

Podstawą skutecznej walki z perzem jest stosowanie właściwego zmianowania roślin, wspartego jak najwcześniej wykonanym zabiegiem pożniwnym – bezpośrednio lub do 5 dni po zbiorze przedplonu. Opóźnienie wykonania uprawy pożniwnej, do 20 dni po zbiorze przedplonu, skutkować może w następnym sezonie zwiększeniem liczby pędów perzu i większą biomasą rozłogów. Bardzo ważnym jest wykonanie po uprawie pożniwnej późnojesiennej orki przedzimowej, oba zabiegi mogą ograniczyć zaperzenie nawet o 100%. W przypadku uprawy bezorkowej zaleca się stosowanie 3-4 krotnych przejazdów spulchniaczem obrotowym, z usuwaniem rozłogów perzu po każdym przejeździe narzędzia (ograniczenie populacji perzu w następnym sezonie o 80-95%).

Analiza płodozmianów ekologicznych wykazała, że silnemu rozwojowi perzu sprzyja uprawa zbóż jarych, szczególnie gdy przedplonem są roczne mieszanki traw z koniczyną. Natomiast te same mieszanki lub życica wielokwiatowa czy kostrzewa czerwona, wykorzystane jako wsiewki śródplonowe w zboże jare lub ozime, koszone po zbiorze zboża a następnie przyorane późną jesienią orką przedzimową, mogą ograniczyć rozwój perzu o ok. 65%. Wsiewka z samej koniczny zwiększy zachwaszczenie perzem. Podobnie nie wykazano skutecznego wpływu międzyplonów, nawet tych kilkuskładnikowych, na ograniczenie populacji chwastu. Redukcji populacji perzu można za to spodziewać się stosując uprawę allelopatycznego żyta i ziemniaków. Co więcej, regularne stosowanie w płodozmianie obornika może ograniczyć rozwój perzu o ok. 30%.

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12042/full; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12144/full; http://link.springer.com/article/10.1007/s10705-015-9712-7

Autor: Agnieszka Synowiec
Screenshot of Music Academy

Dr inż. Agnieszka Synowiec, adiunkt w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, UR w Krakowie. Zajmuje się oddziaływaniami allelopatycznymi pomiędzy roślinami uprawnymi i chwastami oraz odpornością chwastów na herbicydy.

comments powered by Disqus

Wróć

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. czytaj więcej