Pole w pasy z lotu pszczoły

przez Agnieszka Synowiec

Wyniki badań wskazują, że uprawa mieszanek w rolnictwie daje wiele korzyści, głównie środowiskowych, ale także produkcyjnych – stabilniejsze plony roślin następczych w płodozmianie. Jednak cele te można osiągnąć nie tylko poprzez siew mieszany. Podobnie działa siew pasowy.

Czym jest siew pasowy?

Rozwiązanie to jest bardziej znane w uprawie warzyw niż roślin rolniczych. Polega na siewie obok siebie roślin w tzw. pasach, składających się z kilku rzędów każdy. W ten sposób jedno pole wygląda z lotu ptaka, jak układ równoległych wstęg. W Ameryce Północnej w taki sposób uprawia się obok siebie kukurydzę, zboże jare i soję. Okazuje się, że takie uprawy plonują wyżej, niż zasiewy jednogatunkowe. Pod tym względem zalety z uprawy pasowej są podobne do zalet mieszanek. Z tą różnicą, że w siewie pasowym można stosować rośliny towarowe, a nie tylko pastewne, jak np. w mieszankach zbożowych czy zbożowo-strączkowych.

Co więcej?

W Niemczech i Danii trwają projekty naukowe, w których rośliny na dużych areałach uprawia się na przemian, w pasach. Okazało się, że takie zestawienie wąskich pasów pszenicy i rzepaku, o wielu krawędziach, służy jako orientacja dla owadów zapylających i umożliwia im stosowanie „diety uzupełniającej”. Wyniki są obiecujące. W Getyndze na polach z uprawą pasową stwierdzono o ponad 50 procent więcej gatunków owadów niż w monokulturze rzepaku lub pszenicy.

Znacząco więcej ptaków i dzikich pszczół

Podczas kwitnienia rzepaku w uprawie pasowej stwierdzono trzy razy więcej dzikich pszczół (51 gatunków!) niż w siewie czystym. Uprawa pasowa wpływa pozytywnie także na populacje ptaków. Około dwa razy więcej gatunków i sztuk ptaków znaleziono w uprawie pasowej, niż w zasiewach czystych rzepaku i pszenicy. Zaobserwowano tam m. in. skowronka, pustułkę, błotniaka, pliszkę, świergotka łąkowego, lasówkę pospolitą, jerzyka zwyczajnego, jaskółkę, wróbla.

Dwie różne uprawy blisko siebie

Małe pola lub pasy oznaczają, że może tam występować więcej gatunków roślin i zwierząt. To przyciąga na pole różne gatunki pożytecznych owadów. Pozytywny wpływ wynika również z równoległego spadku liczby szkodników, np. na polu z pasową uprawą pszenicy obserwowano o połowę mniej mszyc a w przypadku rzepaku notowano mniej słodyszka rzepakowego niż w zasiewie czystym każdego z tych gatunków.

Uprawy pasowe: „atrakcyjny i niedrogi środek”

Według badaczy niemieckich, uprawa roślin w systemie pasowym jest atrakcyjnym i opłacalnym sposobem promującym różnorodność biologiczną w rolnictwie, która dla rolnika nie wiąże się z żadną stratą powierzchni pola. Korzyści są porównywalne z przejściem na system rolnictwa ekologicznego.

Źródło: https://international-agriculture.com/large-scale-strip-cultivation-test-in-germany-very-promising/

Autor: Agnieszka Synowiec
Screenshot of Music Academy

Dr inż. Agnieszka Synowiec, adiunkt w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, UR w Krakowie. Zajmuje się oddziaływaniami allelopatycznymi pomiędzy roślinami uprawnymi i chwastami oraz odpornością chwastów na herbicydy.

comments powered by Disqus

Wróć

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. czytaj więcej