Rejestracja środków ochrony roślin - informacje wstępne

przez Andrzej Joniec

Środki ochrony roślin są nieodzownym elementem produkcji rolniczej usprawniającym prace w gospodarstwie i umożliwiającym uzyskanie wysokich plonów o odpowiedniej jakości. Zanim jednak użytkownik będzie miał możliwość korzystania w swoim gospodarstwie z chemicznych metod ochrony roślin, środki te muszą przejść proces rejestracji, gwarantujący bezpieczeństwo i skuteczność stosowania. Ogólne zmiany związane z procesem rejestracji środków na terenie UE przedstawione zostały w poprzednim artykule. Bardzo złożony i długotrwały proces dopuszczenia do użycia wiąże się z przedłożeniem odpowiedniej dokumentacji, w Polsce do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (MRiRW), potwierdzającej brak negatywnego oddziaływania preparatu chemicznego w stosunku do rośliny uprawnej i człowieka.

Rejestracja środka ochrony roślin poprzedzona jest weryfikacją niezbędnych informacji i badań odnoszących się  do następujących kryteriów:

  1. Właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne środka ochrony roślin – prezentowane dane na temat środka ochrony roślin zawierają m.in. informacje na temat proponowanego zastosowania, wyglądu środka, zapachu, rozpuszczalności, gęstości, szczegółowego składu, itp.
  2. Badania toksykologiczne i metaboliczne środka – przedstawiane są wyniki badań krótko- i długotrwałego wpływu środka ochrony roślin na człowieka i zwierzęta, procesów zachodzących przy kontakcie i spożyciu, związanych z wchłanianiem, przemieszczaniem się w organizmie,  neutralizacją i wydalaniem
  3. Badania pozostałości środka ochrony roślin – prezentowane są wyniki badań potwierdzające brak przekroczeń pozostałości środka ochrony roślin w traktowanym materiale roślinnym
  4. Badania środowiskowe i ekotoksykologiczne – zawierają wyniki z badań zachowania substancji aktywnej w środowisku – glebie, wodzie, powietrzu, w tym także wpływ na ptaki, pszczoły, organizmy wodne i wszystkie organizmy niezwalczane
  5. Badania skuteczności – potwierdzają skuteczność działania środka w odniesieniu do zwalczanych agrofagów, w tym również bezpieczeństwo stosowania w stosunku do rośliny uprawnej

Wszystkie wymagane informacje i badania przedstawiane są w ujednoliconym  dokumencie skrótowo oznaczanym jako dRR  - draft Registration Report, składającym się z 3 sekcji:

Część A – Zarządzanie ryzykiem (risk management)

Część B – Ocena danych i ryzyka (data evaluation and risk assessment)

Część C – Informacje poufne (confidential information)

Tak przygotowana aplikacja zawierająca niezbędne informacje i wyniki badań stanowi dokument przedkładany w MRiRW (w Polsce) w celu rejestracji nowego środka, odnowienia rejestracji lub wprowadzenia zmian w aktualnym zezwoleniu. Jeśli jest to rejestracja strefowa (jak we wcześniejszym artykule), dokumentacja  przedkładana jest do kraju członkowskiego określanego jako zRMS - zonal Rapporteur Member State, który jest krajem oceniającym wniosek i wydającym zezwolenie na rejestrację we współpracy z pozostałymi krajami leżącymi w danej strefie rejestracyjnej.

Autor: Andrzej Joniec
Screenshot of Music Academy

dr inż. Andrzej Joniec - absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz były pracownik Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej UR w Krakowie, aktualnie zatrudniony w grupie Ciech S.A. Moje zainteresowania to systemy uprawy roli, rośliny zbożowe w płodozmianie oraz chemiczne metody ograniczania zachwaszczenia w uprawach rolniczych.

comments powered by Disqus

Wróć

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. czytaj więcej