Autorzy

Autor: Agnieszka Synowiec
Agnieszka Synowiec

Dr inż. Agnieszka Synowiec, adiunkt w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej, UR w Krakowie. Zajmuje się oddziaływaniami allelopatycznymi pomiędzy roślinami uprawnymi i chwastami oraz odpornością chwastów na herbicydy.

Autor: Andrzej Joniec
Andrzej Joniec

dr inż. Andrzej Joniec - absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz były pracownik Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej UR w Krakowie, aktualnie zatrudniony w grupie Ciech S.A. Moje zainteresowania to systemy uprawy roli, rośliny zbożowe w płodozmianie oraz chemiczne metody ograniczania zachwaszczenia w uprawach rolniczych.

Autor: Angelika Kliszcz
Angelika Kliszcz

mgr inż. Angelika Kliszcz, doktorantka w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zajmuje się wpływem roślin strukturotwórczych na środowisko glebowe, badając oddziaływanie roślin na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Interesuje się także ekologicznymi sposobami produkcji roślinnej i substancjami wzbogacającymi glebę.

Autor: Anna Rogowska
Anna Rogowska

Anna Rogowska - rolnik teoretyk. Od 25 lat dziennikarz branżowy, specjalizujący się w problematyce związanej z nawożeniem i ochroną roślin, promujący nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w rolnictwie.

Autor: Corinna Zyska
Corinna Zyska

mgr inż. Corinna Zyska - absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie/Wydział Ogrodniczy, projektant zieleni. Zainteresowania: biodynamiczne ogrodnictwo i rolnictwo, ruralistyka, ogrody użytkowe, rekonstrukcje fitosocjologiczne, dendroflora rodzima, etnobotanika, fitofarmakologia.

Autor: Dorota Gala-Czekaj
Dorota Gala-Czekaj

Dr inż. Dorota Gala-Czekaj – asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zajmuje się metodami ograniczania występowania inwazyjnych gatunków chwastów bez użycia herbicydów, ze szczególnym uwzględnieniem nawłoci olbrzymiej i kanadyjskiej. Prowadzi badania nad zdrowotnością pszenicy zwyczajnej i twardej w warunkach klimatyczno-glebowych Małopolski. Dodatkowo interesuje się wielokierunkowością metod ochrony roślin przed agrofagami.

Autor: Elżbieta Pytlarz
Elżbieta Pytlarz

dr inż. Elżbieta Pytlarz – adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajmuje się wyjaśnieniem ekspansji Descurainia sophia na pola uprawne, a także wnioskowaniem w zakresie oddziaływania na zapas nasion w glebie i regulowaniem zachwaszczenia. W kontekście gospodarczym analizuje konkurencyjność chwastów wobec roślin uprawnych. Ponadto poszukuje skuteczniejszych, prośrodowiskowych rozwiązań agrotechnicznych uprawy pszenicy po sobie, pozwalających uzyskać wysoki i jakościowy plon ziarna.

Autor: Jim Peerless
Jim Peerless

Jim Peerless is a city-gardener from Vancouver, Canada, BC with a 40-year experience. In a spare time he travels around Europe and hikes mountains.

Autor: Joanna Puła
Joanna Puła

Dr hab. inż. Joanna Puła, adiunkt w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół uprawy roślin i występujących w nich chwastach.

Autor: Katarzyna Styła
Katarzyna Styła

Dr inż. Katarzyna Styła, independent researcher. Były specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Chemii Środowiska Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) w Poznaniu, Specjalność: Agronomia; doktorat: Katedra Mikrobiologii Środowiskowej UP w Poznaniu. Obecnie moje zainteresowania skupiają się na przemianach biochemicznych i chemicznych gleb organicznych z udziałem aktywności enzymów oksydo-redukcyjnych oraz hydrolaz.

Autor: Li Ma
Li Ma

Li Ma, PhD in plant ecophysiology is a research and teaching assistant at the Faculty of Land and Food Systems, University of British Columbia in Vancouver. Her scientific interests concentrate on the ecophysiology of effects of red/far-red light ratio on selected weed and crop species. She was also a sustainability scholar at Metro Vancouver, where she was determining the priority invasive plant species for local governments and investigating the control methods available for each of those priority species with consideration of local conditions.

Autor: Marcin Liszewski
Marcin Liszewski

Marcin Liszewski – Specjalista ds. doświadczeń w uprawie i hodowli kukurydzy. Posiada 14-sto letnie doświadczenie w pracy w rolnictwie w zakresie uprawy, nawożenia i ochrony roślin, rozwoju nowych produktów oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w ramach rolnictwa precyzyjnego.

Autor: Paulina Wastowska
Paulina Wastowska

mgr inż. Paulina Wastowska- absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Kierunek Technologia Chemiczna oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Kierunek Zarządzanie Biznesem. Moje zainteresowania skupiają się wokół tradycyjnych i nowoczesnych upraw rolniczych, rozwiązań mechanicznych w rolnictwie, a także wielu innych dziedzin powiązanych z rolnictwem.

Autor: Teresa Dąbkowska
Teresa Dąbkowska

Prof. dr hab. Teresa Dąbkowska - Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej. Zainteresowania zawodowe: ekologia chwastów polnych, zagrożenie gatunków i znaczenie tej grupy roślin w agrocenozie. Docenia walory wielu taksonów dla człowieka oraz to, że stanowią istotny element dla bioróżnorodności, a także są istotnym elementem estetycznym w monotonii współczesnego krajobrazu rolniczego.

Autor: Wojciech Pieczewski
Wojciech Pieczewski

Z wykształcenia jest zootechnikiem. Studia o specjalizacji Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa ukończył na wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w Bydgoszczy. Posiada także tytuł technika weterynarii poparty kilkuletnią praktyką w zawodzie. Doświadczenie w branży rolnej zdobywał między innymi, realizując się na stanowiskach związanych z doradztwem techniczno-handlowym. Obecnie zatrudniony w globalnej firmie nasiennej zajmującej się doskonaleniem odmian i dystrybucją nasion, w której odpowiedzialny jest za rozwój segmentu odmian kukurydzy kiszonkowej.

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. czytaj więcej