Anna Rogowska

Anna Rogowska

Anna Rogowska - rolnik teoretyk. Od 25 lat dziennikarz branżowy, specjalizujący się w problematyce związanej z nawożeniem i ochroną roślin, promujący nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w rolnictwie.

Lista wpisów tego autora:

Odmiana a technologia uprawy pszenicy

przez Anna Rogowska

Główną przyczyną słabego plonowania są ...

czytaj więcej

Pszenżyto – mieszaniec na słabe stanowiska

przez Anna Rogowska

Potencjał tej rośliny jest niedoceniany ...

czytaj więcej

Krzem i ochrona liścia flagowego

przez Anna Rogowska

Pierwiastek ten wykazuje szereg korzyści ...

czytaj więcej

Rzepak i pszczoły

przez Anna Rogowska

Towarowa uprawa bezpieczna dla zapylaczy ...

czytaj więcej

Doglebowo czy nalistnie? Zwalczanie chwastów w kukurydzy

przez Anna Rogowska

Przedwschodowe herbicydy są korzystniejsze w przypadku ...

czytaj więcej

Podwójny tuning – nawożenie kukurydzy

przez Anna Rogowska

Kluczową kwestią jest stworzenie ...

czytaj więcej

Kukurydza – obniżanie kosztów produkcji

przez Anna Rogowska

Pierwszą decyzją jest zakup materiału siewnego ...

czytaj więcej

Wiosenna stymulacja rzepaku

przez Anna Rogowska

Każdy sezon obfituje w niespodzianki ...

czytaj więcej

Rzepak wymaga regeneracji

przez Anna Rogowska

W połowie lutego zaobserwowano pierwsze oznaki ruszenia wegetacji ...

czytaj więcej

2024 – rok roślin strączkowych?

przez Anna Rogowska

Dzięki apelowi rolników, Komisja Europejska umożliwiła ...

czytaj więcej

Dawki dzielone herbicydów w kukurydzy

przez Anna Rogowska

W uprawie kukurydzy problemem jest zachwaszczenie wtórne ...

czytaj więcej

Kryteria wyboru odmian grochu

przez Anna Rogowska

Groch nie powinien wylegać ...

czytaj więcej

Odmiany kiszonkowe kukurydzy

przez Anna Rogowska

Do uprawy warto wybrać odmiany typu stay-green ...

czytaj więcej

Groch sprzymierzeńcem poprawy jakości gleb

przez Anna Rogowska

Uprawa grochu potrafi wnieść do gleby ...

czytaj więcej

Różnokierunkowość. Odmiany uniwersalne

przez Anna Rogowska

Rok 2023 był bardzo niespecyficzny ...

czytaj więcej

Kukurydza – zabezpieczenie materiału siewnego

przez Anna Rogowska

Największym zagrożeniem dla kukurydzy jest ...

czytaj więcej

Opóźnienie terminu siewu a walka z chwastami

przez Anna Rogowska

Zboża z wczesnych zasiewów cechuje lepsza kondycja ...

czytaj więcej

Ekonomiczne zwalczanie chwastów w zbożach

przez Anna Rogowska

Największy problem stwarza eliminacja miotły zbożowej ...

czytaj więcej

Aklonifen – wyjątkowa substancja czynna

przez Anna Rogowska

W naszym kraju dostępny jest od niedawna ...

czytaj więcej

Cel strategiczny – walka z odpornością

przez Anna Rogowska

Taktykę walki z chwastami należy dostosować ...

czytaj więcej

Jesienne odżywianie rzepaku azotem

przez Anna Rogowska

Rzepak jest wymagającą uprawą ...

czytaj więcej

Stres suszy zredukuje plon kukurydzy

przez Anna Rogowska

Zapotrzebowanie na wodę jest najwyższe w okresie kwitnienia ...

czytaj więcej

Rutyna – wróg czy sprzymierzeniec?

przez Anna Rogowska

Jak zredukować koszty nawożenia?

przez Anna Rogowska

Brak pewnych rynków zbytu powodują destabilizację ...

czytaj więcej

Apetyt na wapń

przez Anna Rogowska

Rzepak jest wapniolubny ...

czytaj więcej

Odchwaszczanie kukurydzy

przez Anna Rogowska

Wybór strategii odchwaszczania jest kluczowy w uprawie kukurydzy ...

czytaj więcej

W trosce o zapylacze

przez Anna Rogowska

Owady zapylające to gwarancja wyższego plonu ...

czytaj więcej

Uwalnianie fosforanów w glebie

przez Anna Rogowska

Bez fosforu nie byłoby plonu ...

czytaj więcej

Azot z powietrza

przez Anna Rogowska

Preparaty zawierające bakterie ryzosferowe ...

czytaj więcej

Kukurydza. Wybór odmiany a gospodarstwo

przez Anna Rogowska

Pierwszym zadaniem plantatora jest wybór odpowiedniej odmiany ...

czytaj więcej

Szczwany traci tylko dwa razy?

przez Anna Rogowska

Na rynku środków do produkcji rolniczej od trzech lat trwa rewolucja ...

czytaj więcej

Wyzwania hodowców kukurydzy

przez Anna Rogowska

Kukurydza to wdzięczny obiekt prac hodowlanych ...

czytaj więcej

Groch. Przełamanie złej passy?

przez Anna Rogowska

Za uprawą strączkowych przemawia wiele argumentów ...

czytaj więcej

Hodowla bydła a zmiany klimatyczne

przez Anna Rogowska

dr Ryszard Kujawiak: "Krowa to fenomenalne zwierzę"

czytaj więcej

Przeciwdziałanie odporności chwastów w uprawie kukurydzy

przez Anna Rogowska

Co sprzyja pojawianiu się odporności wśród chwastów ...

czytaj więcej

Jęczmień jary – kompromis czy świadomy wybór?

przez Anna Rogowska

Na uprawę jęczmienia jarego w Polsce wpływają obawy jego wymarzania ...

czytaj więcej

Chroniony start

przez Anna Rogowska

Preparaty biologiczne wzmacniające rośliny w początkowych etapie wzrostu ...

czytaj więcej

Inwestycje w zrównoważony rozwój

przez Anna Rogowska

Idea i koncepcja rolnictwa zrównoważonego ...

czytaj więcej

Wszystko zaczyna się od gleby

przez Anna Rogowska

Kondycja gleby determinuje ...

czytaj więcej

Wczesny siew pszenic jarych

przez Anna Rogowska

Wybór odmian jarych nie musi być kompromisem ...

czytaj więcej

Antybiotyki, herbicydy – stosuj rozsądnie

przez Anna Rogowska

Pojawił się problem – odporność chwastów ...

czytaj więcej

Jesienna walka z chwastami

przez Anna Rogowska

Eliminacja niepożądanych roślin zwiększa mrozoodporność plantacji ...

czytaj więcej

Kukurydziany boom

przez Anna Rogowska

W Polsce w 2021 roku powierzchnia zasiewów  kukurydzy była o 20% wyższa niż w roku poprzednim ...

czytaj więcej

Pszenice – walka z suszą

przez Anna Rogowska

Tegoroczna susza daje się we znaki ...

czytaj więcej

Pszenica – efektywne wykorzystanie azotu

przez Anna Rogowska

Niewykorzystanie azotu przez łan pszenicy jest stratą ...

czytaj więcej

Zróżnicowanie doboru odmian

przez Anna Rogowska

Warto dostosować odmianę do warunków siedliskowych pola ...

czytaj więcej

Zabieg T2 w zbożach

przez Anna Rogowska

Z wykonaniem tego zabiegu nie można zwlekać ...

czytaj więcej

Restrykcje w ochronie kukurydzy

przez Anna Rogowska

W ubiegłym roku KE ograniczyła stosowanie terbutylazyny ...

czytaj więcej

Kwitnienie rzepaku

przez Anna Rogowska

W tym okresie rośliny rzepaku narażone są na infekcje i szkodniki ...

czytaj więcej

Ochrona liścia flagowego

przez Anna Rogowska

W połowie maja następuje silna inwazja grzybów porażających liście zbóż ...

czytaj więcej

Wskaźniki doboru odmian rzepaku

przez Anna Rogowska

Szorstka przyjaźń

przez Anna Rogowska

Pożytki ze współpracy rolników z pszczelarzami ...

czytaj więcej

Zabiegi korygujące w zbożach

przez Anna Rogowska

Walka z chwastami na wielu polach okazała się niewystarczająca ...

czytaj więcej

Łamliwość źdźbła zbóż i traw

przez Anna Rogowska

Wiosną na polach często borykamy się tylko z chorobami podsuszkowymi ...

czytaj więcej

Skuteczna walka z zachwaszczeniem w kukurydzy

przez Anna Rogowska

Efektywny zabieg przy użyciu herbicydów ...

czytaj więcej

Zabieg T1 w zbożach

przez Anna Rogowska

Celem zabiegu T1 jest ...

czytaj więcej

Rzepak – efektywne wykorzystanie azotu

przez Anna Rogowska

Azot to makroskładnik o najsilniejszym działaniu plonotwórczym ...

czytaj więcej

Nie tylko rynek sztuki pełen jest falsyfikatów

przez Anna Rogowska

Od wielu lat istnieje proceder sprzedaży podrabianych środków ochrony roślin ...

czytaj więcej

Antidotum na wyleganie

przez Anna Rogowska

O skłonności do wylegania decyduje szereg czynników ...

czytaj więcej

Restart rzepaków

przez Anna Rogowska

Restart rzepaku rozpoczął się już w połowie lutego ...

czytaj więcej

Siarka a optymalne wykorzystanie azotu

przez Anna Rogowska

Siarka zwiększa efektywność zastosowanych nawozów ...

czytaj więcej

Skuteczna wiosenna walka z mączniakiem

przez Anna Rogowska

Standarem w diagnostyce chorób jest częsty monitoring upraw ...

czytaj więcej

Uniwersalny zasilacz

przez Anna Rogowska

Nawożenie jest ściśle skorelowane z plonowaniem

czytaj więcej

Uprawa rzepaku – oszczędności

przez Anna Rogowska

Uprawa rzepaku musi być prowadzona w wysokiej kulturze ...

czytaj więcej

Najważniejszy kwalifikat

przez Anna Rogowska

Produkcja materiału siewnego podlega rygorystycznej kontroli jakości ...

czytaj więcej

Zdrowie rolnika

przez Anna Rogowska

Mieszkańcy wsi są znacznie częściej narażeni na niebezpieczeństwa ...

czytaj więcej

Jak przygotować i przechować kiszonkę z kukurydzy?

przez Anna Rogowska

Produkcja kiszonki z kukurydzy jest złożonym procesem ...

czytaj więcej

Pszenice jare – na co zwrócić uwagę?

przez Anna Rogowska

Warto przełamac stereotyp "mniejszego zła" zbóż jarych ...

czytaj więcej

Na podstawę źdźbła – prewencja i interwencja

przez Anna Rogowska

Istotną do zidentyfikowania we wczesnej fazie chorobą zbóż jest łamliwość źdźbła ...

czytaj więcej

Zaplanuj termin zbioru kukurydzy kiszonkowej przed jej siewem

przez Anna Rogowska

Co zrobić, żeby wyeliminować błędy w produkcji kiszonki?

czytaj więcej

Wiosenna kontrola zachwaszczenia

przez Anna Rogowska

Gatunki jednoliścienne chwastów są wyjątkowo kłopotliwe w zwalczaniu ...

czytaj więcej

Kukurydza – stabilność plonowania w zmiennych warunkach

przez Anna Rogowska

Kukurydza dość dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami wody w glebie ...

czytaj więcej

Kukurydza – odmiany uniwersalne

przez Anna Rogowska

Rok 2021 był wyjątkowo korzystny dla producentów kukurydzy ...

czytaj więcej

Mieszanki zbóż

przez Anna Rogowska

Polska jest liderem w uprawie mieszanek zbożowych ...

czytaj więcej

Kondycja rzepaku przed zimą

przez Anna Rogowska

Kondycja plantacji rzepaku jest zróżnicowana ...

czytaj więcej

Czy warto uprawiać pszenice jare?

przez Anna Rogowska

Od lat obserwujemy spadek powierzchni przeznaczanej pod zboża wysiewane wiosną ...

czytaj więcej

Nietypowy sezon – rzepak

przez Anna Rogowska

Czy producenci rzepaku są zadowoleni?

czytaj więcej

Jesienna walka z chwastami w zbożach ozimych

przez Anna Rogowska

Standardowo chwasty zwalcza się jesienią z uwzględnieniem wiosennych zabiegów korygujących ...

czytaj więcej

Początek żniw kukurydzianych

przez Anna Rogowska

Tegoroczny poziom plonowania kukurydzy jest zadowalający ...

czytaj więcej

Optymalny termin zbioru kukurydzy

przez Anna Rogowska

Przyjmuje się, iż stan dojrzałości omłotowej kukurydza osiąga 10-14 dni po pojawieniu się tzw. „czarnej plamki” ...

czytaj więcej

Silny jesienny wigor – dodatkowe ubezpieczenie

przez Anna Rogowska

W tym sezonie najlepiej sprawdziły się odmiany rzepaku o silnym początkowym wigorze ...

czytaj więcej

Dolistne odżywianie zbóż

przez Anna Rogowska

Jesienią warunkowany jest przyszłoroczny plon zbóż ozimych ...

czytaj więcej

Dokarmianie rzepaku borem

przez Anna Rogowska

Istotnym mikroelementem w uprawie rzepaku jest bor

czytaj więcej

Popyt na atrakcyjne wizualnie jabłka

przez Anna Rogowska

Priorytetem jest uzyskanie jabłek z pięknym rumieńcem na tle zielonej skórki ...

czytaj więcej

Nowoczesne technologie nawożenia

przez Anna Rogowska

Straty zastosowanego w nawozach azotu mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent ...

czytaj więcej

Jak ograniczać skutki niekorzystnej aury w uprawie kukurydzy?

przez Anna Rogowska

Jak maksymalnie uniezależnić plonowanie kukurydzy od pogody?

czytaj więcej

Hodowla kukurydzy

przez Anna Rogowska

Proces udoskonalania odmian kukurydzy jest wyjątkowo efektywny ...

czytaj więcej

Oszczędne przedsiewne nawożenie rzepaku azotem

przez Anna Rogowska

Siewy rzepaku za miesiąc, czas wybrać technologię nawożenia ...

czytaj więcej

Siew rzepaku

przez Anna Rogowska

W 2020 roku powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce zwiększyła się do blisko miliona ha ...

czytaj więcej

Kondycjonery gleby

przez Anna Rogowska

Lato to okres na zaplanowanie strategii zarządzania glebą ...

czytaj więcej

Nawożenie donasienne – dobry strat

przez Anna Rogowska

Nawozy donasienne mają zapewnić komfort startu kiełkującym roślinom ...

czytaj więcej

Kryteria doboru odmian rzepaku

przez Anna Rogowska

Rok 2021 zapowiada się dla producentów rzepaku korzystnie ...

czytaj więcej

Efektywny rozkład słomy

przez Anna Rogowska

Resztki pożniwne to wyjątkowo cenny rezerwuar materii organicznej ...

czytaj więcej

Zaprawianie do wzrostu

przez Anna Rogowska

Materiał siewny należy wybierać starannie ...

czytaj więcej

Odmiany rzepaku „CL”

przez Anna Rogowska

O odmianach Clearfield ...

czytaj więcej

Nowy standard w hodowli rzepaku

przez Anna Rogowska

Światowa produkcja rzepaku zwiększyła się czterokrotnie ...

czytaj więcej

Biostymulujące koktajle

przez Anna Rogowska

Bezpieczeństwo produkowanej żywności jest jednym z priorytetów producenta rolnego ...

czytaj więcej

Odmiany chlebowe pszenicy

przez Anna Rogowska

Różnice w plonowaniu odmian przy tym samym poziomie agrotechniki mogą sięgać blisko 20% ...

czytaj więcej

Prewencyjne zastosowanie aminokwasów

przez Anna Rogowska

Producenci chętnie sięgają po nawozy zawierające aminokwasy ...

czytaj więcej

Kiła kapusty – problem globalny?

przez Anna Rogowska

Z kiłą kapusty polscy rolnicy mierzą się od niedawna ...

czytaj więcej

Zimotrwałość pszenicy ozimej

przez Anna Rogowska

Kluczowym elementem determinującym powodzenie upraw ozimych jest zimotrwałość ...

czytaj więcej

Jak wesprzeć wzrost i zmaksymalizować absorpcję fosforu?

przez Anna Rogowska

Kukurydza wymaga warunków, które zapewniają efektywne wykorzystanie azotu ...

czytaj więcej

Skuteczne odchwaszczanie a wysoki plon kukurydzy

przez Anna Rogowska

Kukurydza jest wyjątkowo podatna na zachwaszczenie ...

czytaj więcej

Czy wielkość nasion ma znaczenie?

przez Anna Rogowska

Zbliżają się siewy kukurydzy ... 

czytaj więcej

Kwasy huminowe i fulwowe

przez Anna Rogowska

Na rynek trafia coraz więcej produktów, które aktywują wzrost roślin ...

czytaj więcej

Pszenica – wiosenne odżywianie

przez Anna Rogowska

Warto zainwestować w efektywną technologię odżywiania roślin azotem ...

czytaj więcej

Jak nawozić rzepak azotem?

przez Anna Rogowska

Wiosenne nawożenie azotem powinno być dostosowane do poziomu zakładanych plonów ...

czytaj więcej

Kukurydza – jaką odmianę wybrać?

przez Anna Rogowska

W uprawie kukurydzy w ciągu ostatnich lat dokonał się ogromny postęp ...

czytaj więcej

Jak ograniczyć wymywanie azotu i wydłużyć jego działanie?

przez Anna Rogowska

Niedobór dostępnego azotu skutkuje pogorszeniem kondycji plantacji ...

czytaj więcej

Odmiany kiszonkowe kukurydzy

przez Anna Rogowska

Odpowiednio spreparowana zielona masa z kukurydzy może stanowić podstawę żywienia bydła ...

czytaj więcej

Inteligentne nawożenie azotem

przez Anna Rogowska

Aktualnie podejmowane są decyzje dotyczące wyboru strategii nawożenia ...

czytaj więcej

Rzepak - jaką odmianę wybrać?

przez Anna Rogowska

Rzepak ozimy jest rośliną wymagającą ...

czytaj więcej

Usprawnienie prac ścierniskowych

przez Anna Rogowska

Od kilku lat w Polsce jesienią mamy permanentnie do czynienia z deficytem wody ...

czytaj więcej

Pszenica na kwaśnych stanowiskach

przez Anna Rogowska

W Polsce gatunkiem o podstawowym znaczeniu pozostaje pszenica ...

czytaj więcej

Kondycja rzepaku na początku wiosny

przez Anna Rogowska

Ewenementem o tej porze roku jest wybijanie roślin w pęd i pojawianie się znamion kwiatostanów...

czytaj więcej

Efektywne nawożenie kukurydzy

przez Anna Rogowska

Jednym z kluczowych działań, decydujących o powodzeniu w uprawie kukurydzy jest nawożenie azotem ...

czytaj więcej

Jak zapewnić dłuższą dostępność azotu w glebie?

przez Anna Rogowska

Koniec zimy to ostatni moment wyboru wiosennego nawożenia ozimin i upraw jarych.

czytaj więcej

Kiszonka z kukurydzy

przez Anna Rogowska

Ostatnio kiszonka z kukurydzy wykorzystywana jest coraz częściej do produkcji biogazu i bioetanolu ...

czytaj więcej

Jak przezimuje rzepak?

przez Anna Rogowska

Tegoroczne plony rzepaku ozimego były zdecydowanie niższe niż oczekiwano ...

czytaj więcej

Nowe wyzwania w rolnictwie

przez Anna Rogowska

W naszym kraju ostatnie lata to czas zmagania się ze skutkami suszy ...

czytaj więcej

Bor – kluczowy pierwiastek w uprawie rzepaku

przez Anna Rogowska

Aktualnie producenci rozważają wybór odpowiednich preparatów stymulujących i odżywiających plantacje ...

czytaj więcej

Jesienne odżywienie rzepaku

przez Anna Rogowska

Po raz kolejny susza mocno dała się we znaki plantacjom ...

czytaj więcej

Jak zminimalizować skutki suszy glebowej?

przez Anna Rogowska

Deficyt wody daje się we znaki rolnikom ...

czytaj więcej

Na dobry początek – nawozy donasienne

przez Anna Rogowska

Stosując dobre zaprawy możemy zaoszczędzić na kolejnych zabiegach ...

czytaj więcej

Jak zadbać o prawidłowy rozkład resztek pożniwnych?

przez Anna Rogowska

Słoma uzyskana z własnego gospodarstwa często nie wystarcza ...

czytaj więcej

Czy kukurydza nadrobi wiosenne straty?

przez Anna Rogowska

Rośliny nadrabiają straty związane z opóźnieniem wegetacji ...

czytaj więcej

Czy rolnictwo poradzi sobie bez glifosatu?

przez Anna Rogowska

Wokół glifosatu, najczęściej używanej substancji aktywnej w herbicydach, w ostatnich latach wrzało ...

czytaj więcej

Jak pobudzić kukurydzę?

przez Anna Rogowska

Wiosna nie napawa optymizmem producentów kukurydzy ...

czytaj więcej

Warzywa kapustne – dobry start

przez Anna Rogowska

Zbliża się czas sadzenia rozsad ...

czytaj więcej

Suchy kwiecień, zimny maj

przez Anna Rogowska

Tegoroczny kwiecień był wyjątkowo suchy ...

czytaj więcej

Seler korzeniowy – uprawa w gruncie

przez Anna Rogowska

Seler jest rośliną dość trudną w uprawie...

czytaj więcej

Cynk w uprawie kukurydzy

przez Anna Rogowska

W nawożeniu kukurydzy niezwykle istotny jest cynk...

czytaj więcej

Jeśli biostymulator, to tylko z rejestracją

przez Anna Rogowska

Niezbędna jest większa kontrola nad sprowadzanymi do Polski biostymulatorami ...

czytaj więcej

Wapń = jakość owoców

przez Anna Rogowska

Specjalne znaczenie dla jakości owoców spełnia wapń ...

czytaj więcej

Jak zminimalizować skutki suszy?

przez Anna Rogowska

Nie da się przewidzieć wystąpienia suszy, można jednak maksymalnie chronić plantacje ...

czytaj więcej

Tytan - efektywny zapylacz

przez Anna Rogowska

Główną funkcją tytanu jest poprawa procesu zapylenia i tworzenia organów generatywnych – nasion i owoców ...

czytaj więcej

Od biostymulacji do biofortyfikacji

przez Anna Rogowska

28 lutego 2019 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona biostymulatorom ...

czytaj więcej

Czysty start kukurydzy

przez Anna Rogowska

Kończy się zima, zbliżają się zasiewy kukurydzy. To ostatni moment na wybór właściwej strategii odchwaszczania ...

czytaj więcej

Mikroorganizmy glebowe – współtwórcy plonu

przez Anna Rogowska

Gleba to „naturalna manufaktura biologiczna”...

czytaj więcej

Wróć

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. czytaj więcej